Lắp đặt hệ thống báo cháy hệ thường Cofem CLVRxZ

Mục lục:


 • Trung tâm báo cháy Cofem CLVRxZ 
 • Sơ đồ nguyên lý, đấu nối các thành phần trong hệ thống báo cháy
 • Các lưu ý  trong quá trình lắp đặt hệ thống.

1.Trung tâm báo cháy Cofem CLVRxZ

Trung tâm báo cháy hệ thường Cofem CLVR02Z

Trung tâm báo cháy CLVRxZ là trung tâm báo cháy hệ thường và có khả năng mở rộng lên đến 12 Zone

 • CLVR02Z:  2 Zone
 • CLVR04Z:  4 Zone
 • CLVR08Z: 8 Zone
 • CLVR12Z: 12 Zone

Sơ đồ báo cháy tự động Cofem CLVRxZ

Đặc tính kỹ thuật:

 • Mở rộng tối đa 12 Zone. Nếu dự án cần số Zone lớn hơn bạn có thể tham khảo dòng trung tâm báo cháy London.
 • Mỗi Zone kết nối 32 thiết bị bao gồm: đầu báo khói, đầu báo nhiệt và nút nhấn khẩn.
 • 2 ngõ điều khiển chuông và thời gian delay từ 0-10 phút và được bảo vệ bởi cầu chì.
 • 1 ngõ xuất tín hiệu Dry Contact khi có báo cháy.
 • 1 ngõ tín hiêu báo lỗi Dry Contact khi hệ thống có lỗi.
 • 2 Ngõ tín hiệu nguồn 30 Vdc được bảo vệ bởi cầu chì dành cho cấp nguồn thiết bị ngoại vi điều khiển khi có cháy.
 • Cho phép thiết lặp chế độ: hở mạch, báo động từ đầu báo, từ nút nhấn khẩn khi sử dụng đầu báo các hãng khác.
 • Cho phép thiết lặp Zone cuối cùng để giám sát các hệ thống bên ngoài.
 • Sử dụng Acquy :12 Vdc 2x7Ah
 • Giao tiếp RS485 MODBUS
 • Tiêu chuẩn EN54-2 & EN54-4

2. Sơ đồ nguyên lý, đấu nối các thành phần trong hệ thống báo cháy

Lắp đặt hệ thống báo cháy hệ thường Cofem CLVRxZ

 • Kết nối đầu báo khói và đầu báo nhiệt báo cháy hệ thường.

Sơ đồ kết nối đầu báo khói, đầu báo nhiệt cofem

Cực dương từ Zone của trung tâm sẽ được đấu vào chân A2 của đế đầu báo và tiếp tục từ chân A1 sẽ đi tiếp đến thiết bị cho đến hết Zone.

Cực âm từ Zone sẽ đi vào chân B của đế đầu báo.

Cực I của đầu báo sẽ được đấu vào đèn báo phòng.

Ghi chú: Đây là cách đấu dây có giám sát nghĩa là một trong các thiết bị trên Zone bị mất sẽ làm cho Zone hở mạch và sẽ báo về trung tâm. Và cuối Zone sẽ được gắn điện trở giám sát đường dây 4.7 KΩ. Cách đấu dây hạng chế rẽ nhãnh để đạt được sự ổn định cho hệ thống.

 • Kết nối nút nhấn khẩn  PUCAR

Mỗi nút nhấn khẩn đều có 4 ngõ kết nối 2 IN và 2 OUT. Cần đấu đúng cực tính.

Đấu dây nút nhấn khẩn báo cháy tựu động hệ thường Cofem

 • Kết nối chuông còi báo cháy.

Tủ trung tâm cho xuất tín hiệu ra 2 ngõ S1, S2 khi có báo cháy cấp cho chuông còi với dòng là 1A. Tùy vào số lượng chuông mà ta có thể tính ra được số lượng tối đá kết nối vào 2 ngõ tín hiệu này. Trường hợp số lượng chuông còi lớn và vượt công suất cho phép thì bắt buộc sử dụng  nguồn phụ bên ngoài để cấp cho hệ thống đảm bảo tủ trung tâm không bị quá tải.

Sơ đồ kết nối chuông còi báo cháy hệ thường

3.Các lưu ý  trong quá trình lắp đặt hệ thống báo cháy hệ thường Cofem

Để đảm báo an toàn cho thiết bị và trung tâm điều khiển báo cháy hãy thực hiện các bước sau trước khí cấp nguồn cho hệ thống:

Ghi chú: Ngắt toàn bộ nguồn trực tiếp và ac-quy trước khi đấu nối.

 • Kiểm tra các Zone: Kiểm tra đầu báo, nút nhấn khẩn và điện trở cuối đường dây EOL 4K7 đã được kết nối đúng.

Ghi chú: Kiểm tra cực tính của các thiết bị trước khi cấp nguồn.

 • Cấp nguồn : Cấp nguồn 110 ∼220 Vac 50hz
 • Nguồn Ắc- Quy : 12V 2x 7ah. Mắc nối tiếp điện áp từ 24-27 Vdc
 • Đo kiểm điện áp trên Zone: Điện áp chế độ hoạt động bình thường là 22 Vdc.