1.Sơ đồ nguyên lý báo cháy hệ thường Cofem CLVRxZ

Sơ đồ nguyên lý báo cháy thường

Trung tâm báo cháy Cofem CLVR hệ thường cho phép thông báo cháy theo từng khu vực ( Zone). Khả năng mở rộng lên tới 12 Zone. Khi có sự cố cháy thì trung tâm sẽ xuất tín hiệu cảnh báo ra các Zone tương ứng và kèm theo còi bip ngay trên trung tâm.

Để hiểu rõ về cách vận hành trung tâm CLVR cùng VIỆT NGUYÊN JSC tìm hiểu qua các phần sau:

+Hiển thị trạng thái Leds tại trung tâm

2.Hiển thị trạng thái Leds tại trung tâm báo cháy hệ thường

Hiển thị trung tâm báo cháy clvrxz

+ P ALARM :

 • Sáng đỏ liên tục:  nút nhấn khẩn kích hoạt
 • Chóp tắt liên tục: Đầu báo được kích hoạt

+ Q FAULT:

 • Sáng đỏ liên tục : Hở Zone
 • Chóp tắt liên tục : Ngắn mạch

+ R TEST:

 • Sáng đỏ liên tục : Zone bị Disable
 • Chóp tắt liên tục : Zone ở chế độ test

Bảng hiển thị trạng thái trung tâm báo cháy clvrxz

 •  A ALARM : Sáng đỏ liên tục khi có báo cháy.
 • B POWER SUPPLY :
 • C :BATTERY: sáng xanh khi hoạt động beam .
 • D: GENERAL FAULT : Trung tâm đang có lỗi.
 • E: SUPPLY FAULT : Lỗi nguồn
 • F: SOUNDER RELAY : lỗi đường còi
 • G: FAULT RELAY : lỗi đường relay
 • H:BATTERY FAULT : sáng : mất bình , chớp : không sạc được.
 • I:CPU FAULT : sáng , trung tâm tê liệt
 • J COM  đang kết nối PC
 • K KEYBOARD ACCESS: Off : lv 1 , sáng : Lv 2 , chớp : Lv 3
 • L: tắt tiếng chuông báo cháy.
 • M:NO RELAY : bỏ qua thời gian trễ
 • N : GERERAL DISABALE : có thiết bị đang được cách ly
 • O: TEST MODE :chế độ test

3. Thao tác cơ bản trên trung tâm báo cháy Cofem CLVRxZ

Thao tác cơ bản trung tâm bao cháy CLVRzZ Cofem

Đăng nhập vào các level 2,3 trên trung tâm báo cháy tự động CLVRxZ.

Thao tác đăng nhập các level trung tâm báo cháy ClvrxZ

Reset trung tâm báo cháy hệ thường cofem khi có lỗi hoặc có cháy:

 • Đăng nhập vào level 2 : Nhấn [1][2][1][2]
 • Đèn Keyboard Access sáng xanh. ( Lưu ý nếu không thao tác hệ thống sẽ tự động thoát ra khỏi level 2)
 • Nhấn giữ phím [2] hay reset trên trung tâm trong 3s. Hệ thống sẽ reset .

Disable zone : (Cách ly zone bị lỗi)

 • Vào level 2 : nhấn [1] [2] [1] [2] .
 • Nhấn ZONE SELECTION tiếp tục nhấn ZONE SELECTION đến khi tới zone cần
  disable -> nhấn GENERAL DISABLE.
 • Để thoát ra nhấn [2]
 • Sau khi disable thành công đèn zone tương ứng sẽ sáng vàng.