Hệ thống quản lý từ xa Remote Management System (RMS)

      30/12/2022

Được tạo ra nhầm mục đích cung cấp cho người dùng khả năng quản lý hệ thống báo cháy từ việc tiếp nhận các tín hiệu báo cháy, tín hiệu lỗi hệ thống khả năng reset tín hiệu, tắt âm thanh báo động hoặc kích hoạt báo động. Phần mềm được tích hợp trên một […]