Hệ thống báo cháy tự động Cofem Tây Ban Nha hệ địa chỉ

      17/10/2018

Giám sát trực tiếp tất cả các thiết bị trong hệ thống, điều khiển liên động các thiết bị trong toàn hệ thống.Trung tâm  báo cháy Cofem đáp ứng từ 2-20 loop và có thể mở rộng kết nối tới 15 trung tâm báo cháy khác theo giao thức RS485

Giải pháp báo cháy tự động cho nhà xưởng

      10/10/2018

Giải pháp báo cháy nhà xưởng, xí nghiệp sử dụng đầu báo dạng beam với khoảng cách nhà xưởng từ 25-100 mét. Ngoài ra với các nhà xưởng với các thiết bị có giá trị cao thì việc trang bị giải pháp báo cháy siêu nhạy sẽ là giải pháp mang lại độ tin cậy cao hơn.

Hệ thống báo cháy tự động Cofem

      11/09/2018

Hệ thống báo cháy tự động Cofem được chia làm 2 hệ: Hệ báo cháy thường giám sát khu vực nhỏ và hệ báo cháy địa chỉ thông báo chính xác vị trí xảy ra cháy