Hệ thống báo cháy tự động Cofem hệ địa chỉ là gì ?

Hệ thống báo cháy tự động hệ địa chỉ ( Addressable fire alarm system) là hệ thống cảnh báo cháy xác định chính xác vị trí xảy ra cháy. Bằng việc giá sát trực tiếp các thành phần trong hệ thống bao gồm: đầu báo hệ địa chỉ, nút nhấn khẩn cấp,các van giám sát dòng chảy, module điều khiển…

Ngoài ra phải đảm bảo cho phép liên động, điều khiển các thiết bị ngoại vi, theo lịch trình được thiết lập trước.

Giải pháp báo cháy địa chỉ Cofem

Căn cứ vào đặc điểm kỹ thuật hệ thống báo cháy tự động Cofem chia ra 2 hệ chính:

  •  Báo cháy tự động hệ thường ( Conventional fire alarm systems).
  • Báo cháy tự động hệ địa chỉ ( Addressable fire alarm systems).

Trong đó, hệ địa chỉ được xem là cốt lõi của công nghệ báo cháy tự động Cofem.

Để hiểu rõ hơn về báo cháy tự động Cofem hệ địa chỉ chúng ta sẽ phân tích mục:


  • Các thành phần của một hệ báo cháy tự động địa chỉ Cofem.
  • Sơ đồ nguyên lý,đấu nối các thiết bị.
  • Phần mềm cài đặt và giám sát I-LINK.

Các thành phần của một hệ báo cháy tự động địa chỉ Cofem.

Trung tâm báo cháy địa chỉ Cofem

Giám sát trực tiếp tất cả các thiết bị trong hệ thống, điều khiển liên động các thiết bị trong toàn hệ thống.Trung tâm  báo cháy Cofem đáp ứng từ 2-20 loop và có thể mở rộng kết nối tới 15 trung tâm báo cháy khác theo giao thức RS485.

Trung tâm báo cháy Cofem

Ngoài ra, trung tâm báo cháy Cofem còn tích hợp giám sát từ xa. Cho phép thao tác trung tâm báo cháy ở bất kì đâu trên toàn thế giới và khá ít hãng là được điều này.

Hệ thống đầu báo cháy địa chỉ Cofem.

Mỗi đầu báo điều có một ID mã nhất định và được sử dụng trong quá trình giám sát cài đặt trong hệ thống.

Đầu báo khói địa chỉ

Cofem áp dụng công nghệ mã QR. Giúp cho việc cài đặt dễ dàng hơn, mọi thao tác đều qua APP ứng dụng.

Module điều khiển, giám sát địa chỉ Cofem

Module giám sát và điều khiển báo cháy tự động Cofem

Mỗi module cũng đều có ID địa chỉ nhất định. Thực hiện giám sát, điều khiển các thiết bị ngoại vi, liên động với các hệ thống khách như BMS, Access control, cửa thoát hiểm, thang máy…

Chuông còi đèn cảnh báo địa chỉ Cofem.

Nguyên lý hoạt động:

Hệ thống báo cháy địa chỉ Cofem sử dụng 2 dây duy nhất bao gồm cả nguồn và tín hiệu. Với 199 thiết bị trên mỗi loop, tất cả thiết bị đều được gán một địa chỉ khác nhau. Trung tâm gửi tín hiệu kiểm tra liên tục, nếu một thiết bị mất thì sẽ báo về trung tâm, thông báo chính xác vị trí của thiết bị.

Đầu báo cháy sẽ đo đạc  thông số môi trường. Sau đó, gửi kết quả về cho trung tâm xử lý tùy vào độ nhạy mà trung tâm sẽ đưa ra cảnh báo.

Toàn bộ chương trình sẽ được thiết lập trên phần mềm I-Link. Giao tiếp với trung tâm báo cháy qua USB, RS485 hoặc RS45 khi trung tâm được tích hợp module giám sát từ xa.

Khi có sự cố báo cháy, hệ thống sẽ kích hoạt hệ thống báo động, liên động theo chương trình định trước. Ngoài ra hệ thống còn gửi tín hiệu báo cháy tới quản lý thông qua giao diện APP điện thoại.

Sơ đồ đấu nối thiết bị:

Phần mềm cài đặt và giám sát I-LinK

Thông số hoạt động của hệ thống sẽ được cài đặt và giám sát bởi phần mềm I-Link.

Phần mềm cho phép định vị chính xác ví trí các đầu báo trong hệ thống. Cài đặt các thông số về thời gian kích hoạt liên động, phân vùng quản lý thiết bị.

Khi phần mềm được kích hoạt sẽ cho phép quản lý hệ thống trực quan hơn qua sơ đồ graphic bố trí và thiết bị kết hợp camera giám sát.