Inverter Ginlong Solis 15 năm hình thành và phát triển

      08/10/2020

Inverter Ginlong Solis khởi đầu khiêm tốn tại tình Ninh Ba ( Triết Giang- Trung Quốc). Năm 2020 là một năm đánh dấu tăng trưởng vượt bậc của hãng trong ngành biến tần điện mặt trời toàn cầu.