Được thành lập từ năm 2011, SERAPHIM là hãng chuyên nghiên cứu phát triển, sản xuất công nghệ tấm Pin năng lượng mặt trời nằm trong Top Tier 1 hiện nay.