Báo cháy địa chỉ Cofem ( ADDRESSABLE CATALOGUE)
Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy địa chỉ Lyon, Zafir,C-Lyon 
 Tủ hiển thị phụ Cofem (Addressable Repeater ZYR)
Phần mềm tính tải Loop Cofem(Loop_Bucle V4.1_English)
Card điều khiển từ xa Cofem (Remote Card)
Đầu báo khói, nhiệt địa chỉ ( A30XHA, A30XHAS, A30XTA)
Đầu báo khói, nhiệt, khí CO Cofem (A30XHTCO)
Nút nhấn khẩn PUCAY Cofem
Còi báo cháy địa chỉ SIRAY Cofem
Module quản lý đầu báo thường KMAY Cofem
Module điều khiển 1 kênh MDA1Y
Module giám sát MSTAY
 Module giám sát và điều khiển MYOA
 Module cách ly KABY
Tủ nguồn phụ FAE
Chuông báo cháy CA6