Hệ thống báo cháy tự động Cofem

      11/09/2018

Hệ thống báo cháy tự động Cofem được chia làm 2 hệ: Hệ báo cháy thường giám sát khu vực nhỏ và hệ báo cháy địa chỉ thông báo chính xác vị trí xảy ra cháy